Кухненски ролки

Кухненски ролки

 
-800 грама, 100% целуоза , 2пласта, дължина на ролката – 100 метра, дължина на перфорация –  11см (33см), височина – 20,4см, диаметър 18см.
-400гр, 100% целуоза , 2пласта, дължина на ролката 50метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 13см.
-1000гр ,  100% целуоза , 2пласта, дължина на ролката 120метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 19см.
-1200гр ,  100% целуоза , 2пласта, дължина на ролката 145метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 20см.
-800гр, Рециклиран , 2пласта , дължина на ролката 100метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 18см.
-400 гр, Рециклиран , 2пласта , дължина на ролката 50метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 13см.
-800гр , 100% целуоза , 2пласта, дължина на ролката 100метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 18см.
-400гр, 100% целуоза , 2пласта, дължина на ролката 50метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 13см.
-1000гр ,  100% целуоза , 2пласта, дължина на ролката 120метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 19см,
-1200гр ,  100% целуоза , 2пласта, дължина на ролката 145метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 20см.
-800гр, Рециклиран , 2пласта , дължина на ролката 100метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 18см.
-400 гр, Рециклиран , 2пласта , дължина на ролката 50метра , дължина на перфорация 11см (33см) височина 20,4см , диаметър 13см.